Avís Legal

En compliment de larticle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), us informem que el titular de la pàgina web https://porqueres.com (d'ara endavant, la “Web”) és Transports Porqueres, SAU, domiciliada a Ronda Canaleta, 9-13, CP 17820 de Banyoles, amb CIF A17098690 i inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 70, Foli 6, Secció 8, Full GI1222 (d'ara endavant, “TRANSPORTS PORQUERS”).

Les comunicacions que es facin necessàries entre TRANSPORTS PORQUERS i l'Usuari, s'hauran d'adreçar al Servei d'Atenció al Client mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a transports@porqueres.com, trucant al número 972 572 222 o bé mitjançant una comunicació escrita adreçada al nostre Departament d'Atenció al Client, a l'adreça abans esmentada.

El nostre horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 8.00 a 19.00 hores.

1. Acceptació de les condicions d'ús

1.1. Aquestes Condicions d'Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els serveis prestats per TRANSPORTS PORQUERES per mitjà de la Web.

1.2. En navegar per la Web adquireix automàticament la condició d'Usuari (d'ara endavant, "Ud." o "Usuari") i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.

1.3. Per començar a utilitzar el Web no caldrà que l'Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament aquest Avís Legal. Tot i això, l'Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privadesa a partir del moment en què accedeix a la Web.

1.4. TRANSPORTS PORQUERS podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la Web a fi que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

2.1. Tot el contingut del Web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de TRANSPORTS PORQUERES , trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L'accés per part de l'Usuari no li atorga cap dret de propietat.

2.2. Si vostè veu al web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de TRANSPORTS PORQUERS el més aviat possible, remetent un correu electrònic a l'adreçatransports@porqueres.com.

3. Responsabilitat Civil

3.1. TRANSPORTS PORQUERS no respondrà de cap dany o perjudici que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix la naturalesa del Web.

3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent .

3.4. En cas que a la Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en aquests.

4. Exclusió de garantia

4.1. No garantim que la Web s'executi sense interrupcions, en temps útil, fiable, lliure d'errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions al sistema operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a TRANSPORTS PORQUERS .

4.2. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys als seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels navegadors corresponents que utilitzi.

5. Obligació dels Usuaris

L'Usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar a tots els formularis de la Web dades veraces ia mantenir aquestes dades actualitzades. L'Usuari s'obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat dels altres en la utilització del Web;

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

5.4. No utilitzar el web per realitzar activitats publicitàries, promocionals o dexplotació comercial;

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Web o d'impedir-ne el funcionament normal.

5.6. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de TRANSPORTS PORQUERS, els seus proveïdors o tercers;

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

6. Menors d'Edat

Amb caràcter general, per fer ús del servei els menors han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors a càrrec seu. En els serveis en què s'assenyali expressament o que estigui determinat per llei, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

7. Durada i terminació

La posada a disposició dels serveis té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la comercialització dels nostres productes.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Girona.