Politica de Privacitat

Avís legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc i el domini porqueres.com pertanyen a TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. amb domicili a la Ronda Canaleta 9-13 de Banyoles (CP 17820), tel. + 34 972 572 222, fax + 34 972 580 158 i correu electrònic transports@porqueres.com. El CIF de TRANSPORTS PORQUERS S.A.U. és A-17098690. Aquesta societat figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 487, llibre 392, secció 3a, foli 54, full 6.982.

Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, els logotips, textos, fotografies, o altres elements gràfics, així com l'estructura del lloc web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual protegits per la llei, drets que els usuaris de la web han de respectar. TRANSPORTS PORQUERS S.A.U. els comunica per mitjà del seu lloc web per tal de fer publicitat dels seus serveis i per contactar amb els seus col·laboradors i clients.

Únicament poden ser utilitzats a aquest efecte i citant-ne sempre la procedència i les referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de TRANSPORTS PORQUERES S.A.U.

Responsabilitat sobre els continguts

L'usuari d'aquest lloc web accedix per compte i iniciativa pròpia. TRANSPORTS PORQUERS S.A.U. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar-ne els continguts. Les referències que es presenten a porqueres.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen el titular del lloc fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte. TRANSPORTS PORQUERS S.A.U. no podrà ser considerada responsable per cap dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per cap acció realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

Protecció de dades

TRANSPORTS PORQUERS S.A.U. compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En compliment de larticle 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. informa que les dades recollides als formularis per donar-se d'alta com a client o com a col·laborador que figuren en aquest lloc web seran registrades al fitxer Clients i proveïdors de titularitat de TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. Aquest arxiu ha estat creat per a la gestió administrativa i econòmica de l'empresa, compleix tots els requeriments legals i figura declarat al registre de fitxers de titularitat privada de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. TRANSPORTS PORQUERS S.A.U. entén que en emplenar el formulari i fer arribar les dades atorga el consentiment per poder efectuar el tractament, que en cap cas comportarà la cessió a tercers excepte en els casos previstos legalment.

Autorització per enllaçar amb porqueres.com

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços (links) amb aquest lloc sempre que es faci amb la pàgina d'inici. L'enllaç es podrà efectuar utilitzant la URL i/o el nom de l'empresa, però no cap dels logotips ni dissenys que figuren al lloc. No s'autoritzen presentacions del contingut d'aquest lloc web en finestra o marc aliè a TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. (Framing).