Primera fase d’una nova eina de suport pel departament de trànsit de l’empresa

Featured Post

11/21/2022

Transports Porqueres, S.A.U. és una empresa dedicada al transport per carretera, especialitzada en càrregues completes, a granel i/o paletitzades, que opera dins de l’àmbit nacional i de la Unió Europea. Transports Porqueres aposta per a una millora tecnològica, adaptant-se i innovant-se amb les evolucions tecnològiques i als paradigmes avançats del sector del transport i la logística.

 

El departament de transit de l’empresa s’encarrega de gestionar totes les càrregues, unint-les amb les rutes diàries dels camions, optimitzant les rutes i tenint en compte moltes variables que no es troben informatitzades o totalment objectives, que dificulten la presa de decisions del dia a dia, buscant sempre les millors combinacions per satisfer totes les necessitats i requeriments.

 

Amb la col·laboració d’Eurecat i del Fons d’Acció, s’ha desenvolupat una primera fase de l’eina de suport a l’agent de trànsit, amb un algoritme d’intel·ligència artificial basada amb una funció de cost per tal que el departament de trànsit tingui una ajuda a l’hora de planificar tant els camions com les càrregues, optimitzant les seves rutes i oferint-li la millor opció per les entitats de camions, capacitat, parades i avaluacions de planificacions.

 

El software pot oferir diverses opcions optimitzades, que ajuden als agents de tràfic a prendre una decisió a l’hora de planificar i gestionar tota la flota, optimitzant i oferint les millors rutes i combinacions tenint en compte totes les variables. Per tant, a l’hora d’assignar una càrrega a un camió, te en compte les variables que se li posa i et proposa la millor opció.

 

Al gener de 2023 s’iniciarà la segona fase d’aquesta eina per tal de millorar-la i incloure-hi més variables per tal d’augmentar la seva precisió.


cupologo.jpg

Notícies

Notícies Relacionades

news1

05/17/2023

Pis mòbil: La clau per a un transport de residus eficient

Amb cada càrrega, un pas més cap al reciclatge sostenible

 

Avui, en el Dia Mundial del Reciclatge, ens parem a reflexionar sobre el paper crucial que juguem en el cicle de vida dels materials. Com a empresa de transport de gran tonatge, som un eslavó clau en la cadena del reciclatge, facilitant el mov...

Saber-ne mésarrow
news2

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow
news1

05/17/2023

Pis mòbil: La clau per a un transport de residus eficient

Amb cada càrrega, un pas més cap al reciclatge sostenible

 

Avui, en el Dia Mundial del Reciclatge, ens parem a reflexionar sobre el paper crucial que juguem en el cicle de vida dels materials. Com a empresa de transport de gran tonatge, som un eslavó clau en la cadena del reciclatge, facilitant el mov...

Saber-ne mésarrow