NOVA GENERACIO EN EL TRANSPORT TERRESTRE DE MERCADERIES: EL TACÒGRAF INTEL·LIGENT DE SEGONA GENERACIÓ

Featured Post

08/28/2023

Revolució Digital en el Transport Internacional de Mercaderies per Carretera 

 

Tacògrafs i la seva renovació en el sector del Transport

 

El món del transport està en constant evolució i adaptació a noves regulacions i tecnologies. Una de les més recents, que està atraient una atenció significativa, és la nova llei sobre la instal·lació de tacògrafs de segona generació als camions.

 

El tacògraf, aquest dispositiu essencial en vehicles de transport que registra dades sobre temps de conducció, descansos i altres activitats del conductor, està experimentant una transformació significativa. La nova generació d'aquests dispositius està revolucionant la forma en què els operadors de transport i les autoritats controlen i gestionen la seguretat viària i el compliment de la legislació laboral.

 

Què és el Tacògraf de Segona Generació? 

 

En termes simples, el tacògraf de segona generació és un dispositiu digital avançat dissenyat per ser encara més precís, segur i més difícil de manipular que els seus predecessors. Introdueix funcions de localització mitjançant GPS i una interfície més intuïtiva per als conductors. A més, pot transmetre dades en temps real a les autoritats competents, facilitant així la vigilància i la inspecció en carretera.

 

La incorporació del tacògraf intel·ligent de segona generació és obligatòria per als vehicles que es matriculin a Europa a partir del 21 d'agost. Els vehicles amb tacògraf analògic o digital que realitzin transport internacional hauran de canviar-lo al desembre de 2024. Mentrestant, els vehicles que ja disposin del de primera generació, hauran de fer-ho a l'agost de 2025.

 

Problemes d'estoc. Què fem ara? 

 

Per implementar les noves funcionalitats, el nou tacògraf requereix l'ús del sistema d'autenticació de missatges de navegació per satèl·lit, però degut a alguns retards, el servei només estarà disponible a finals de 2023. Això va portar a la Comissió Europea a aprovar la implementació d'una versió transaccional del nou tacògraf.

 

El Ministeri de Transports, en coordinació amb la Indústria i la Direcció General de Trànsit, ha establert un règim excepcional que permetrà matricular provisionalment els vehicles que encara no el tinguin instal·lat, després de notificar els números de bastidors a la DGT per part dels fabricants.

 

Aquests seran matriculats de forma definitiva abans del 31 de desembre, però la data de primera matriculació indicada en el certificat de matriculació d'aquests nous camions serà anterior al 21 d'agost, per evitar així la infracció de les regulacions europees.

 

Implicacions per a les Empreses de Transport 

 

Les empreses de transport haurien de considerar diversos punts clau:

 

  • Actualització Obligatòria: A partir de la data en què la llei entri en vigor, tots els camions nous que circulin en la jurisdicció on s'aplica aquesta normativa hauran d'estar equipats amb aquest dispositiu de segona generació.
  • Formació del Personal: Amb la introducció d'aquest nou sistema, és essencial que els conductors i el personal encarregat de la gestió de les dades del tacògraf estiguin adequadament formats. Això assegurarà no només el compliment de la llei sinó també una interpretació correcta de les dades.
  • Inversions: Encara que a llarg termini, aquests tacògrafs avançats haurien d'aportar beneficis en termes de gestió i control, inicialment les empreses hauran de considerar inversions per actualitzar la seva flota i formar el seu personal.

 

Hi ha ajudes per a la instal·lació del tacògraf. El MITMA ha aprovat la transferència a les Comunitats Autònomes de 110 milions d'euros per al programa de modernització per a autònoms i pimes del transport de mercaderies per carretera. Els beneficiaris d'aquestes ajudes poden triar fins a dues solucions de digitalització, entre les quals es troba el sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació. Per a més detalls, vegeu l'enllaç següent publicat pel CETM: 

 

CETM PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ 

 

Aquestes ajudes representen una oportunitat per a les empreses i autònoms del transport. El termini per sol·licitar-les finalitza el 30 de juny de 2024, però les sol·licituds es processaran per ordre d'arribada fins que s'esgotin els fons.

 

Beneficis i novetats del Tacògraf de Segona Generació

 

 Quant als beneficis, podem considerar els següents:

 

  • Més seguretat: La capacitat de transmetre dades en temps real permetrà a les autoritats detectar infraccions o comportaments de conducció perillosos de manera més eficaç.
  • Reducció de fraus: La manipulació de tacògrafs ha estat sempre un problema en el sector del transport. Aquesta nova generació de dispositius, gràcies al seu disseny avançat, reduirà significativament les possibilitats de frau.
  • Eficiència Operativa: Per a les empreses de transport, la capacitat d'accedir a dades en temps real pot traduir-se en una millor planificació i gestió de rutes i recursos.

 

Pel que fa a les novetats:

 

  • Posicionament automàtic del vehicle, tant si està en moviment com en operacions de càrrega i descàrrega.
  • Integració d'una interfície que permeti l'ús de les dades del tacògraf per un dispositiu extern, per exemple, el de les autoritats.

 

En conclusió, la introducció de la llei del tacògraf de segona generació representa un gran avanç en el sector del transport. Encara que presenta desafiaments immediats per a les empreses en termes d'inversió i adaptació, els beneficis a llarg termini en termes de seguretat, compliment i eficiència són innegables. Les empreses de transport han d'actuar ràpidament per assegurar-se que estan al dia amb aquesta nova normativa i maximitzar els potencials beneficis que pot oferir.

 

A TRANSPORTS PORQUERES, tenim una política de renovació de flota que fa que els nostres camions siguin d'última generació, amb una mitjana d'edat de 2,5 anys. Això ens permet oferir un bon servei de transport per carretera nacional i internacional, sent respectuosos amb el medi ambient.

 

No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per a més informació.

 

Notícies

Notícies Relacionades

news1

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow
news2

05/17/2023

PIS MÒBIL: LA CLAU PER A UN TRANSPORT DE RESIDUS EFICIENT

Amb cada càrrega, un pas més cap al reciclatge sostenible

 

Avui, en el Dia Mundial del Reciclatge, ens parem a reflexionar sobre el paper crucial que juguem en el cicle de vida dels materials. Com a empresa de transport de gran tonatge, som un eslavó clau en la cadena del reciclatge, facilitant el moviment ...

Saber-ne mésarrow
news1

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow