Restricciones en Cataluña 2017

Featured Post

01/30/2017

Restriccions de circulació de mercaderies generals per les carreteres de Catalunya.Cada any el servei Català de Transit facilita l’opuscle de les restriccions de circulació, a continuació detallem la resolució de l’any 2017 pels vehicles de transport de mercaderies generals:


Els vehicles de tot tipus o conjunts de vehicles que superen els 7.500kg de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima del conjunt (MMC), respectivament, destinats al transport de mercaderies en general, no poden circular per les vies públiques interurbanes de Catalunya a les dates, horàries i trams de carreteres indicats als annexos B1 i B2 de la resolució.


Per altra banda, si els vehicles circulen de pas per Catalunya o en trajectes de llarg recorregut (més de tres comarques), tindran que fer ús principalment de la xarxa d’itineraris europeus o les autopistes, autovies o vies segregades disponibles. Si no és possible podran fer ús de la xarxa viaria restant, evitant en tot cas, les carreteres comarcals i les d’àmbit local.


Calendari Restriccions Catalunya 2017


Annex B1 i B2


Per informació més detallada, podeu entrar en el següent link:


https://gallery.mailchimp.com/545e45239c65ba18fa1cc021e/files/80408656-b48a-41ba-b22a-3c6d7f1163a0/2017_CASTELLA_restricciones.03.pdf

Noticias

Noticias Relacionadas

news3

04/26/2023

¡CELEBRAMOS 63 AÑOS DE HISTORIA!

Del carro a la flota de camiones piso móvil: Transports Porqueres y su legado de excelencia en el transporte de mercancía por carretera en sus 63 años de historia


En Transports Porqueres, SAU nos dedicamos al transporte por carretera, c...

Saber másarrow
news1

01/15/2018

Restricciones Cataluña 2018

Restricciones de circulación de mercancías generales por las carreteras de Cataluña.


Cada año el servicio Català de Transit facilita el opúsculo de las restricciones de circulación, a continuación detallamos la resolución del año 2018 por los vehículos de transporte de mercancías generales:


Los vehículos de to...

Saber másarrow
news2

03/27/2023

¿QUÉ DEBERÍA TENER UNA ÁREA DE DESCANSO PARA SER ÓPTIMA?

¿QUÉ DEBERÍA TENER UNA ÁREA DE DESCANSO PARA SER ÓPTIMA?


Características Esenciales de Áreas de Descanso para Conductores de Transporte de Mercancías


Transports Porqueres, S.A.U. es una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera que opera ta...

Saber másarrow
news3

04/26/2023

¡CELEBRAMOS 63 AÑOS DE HISTORIA!

Del carro a la flota de camiones piso móvil: Transports Porqueres y su legado de excelencia en el transporte de mercancía por carretera en sus 63 años de historia


En Transports Porqueres, SAU nos dedicamos al transporte por carretera, c...

Saber másarrow
news1

01/15/2018

Restricciones Cataluña 2018

Restricciones de circulación de mercancías generales por las carreteras de Cataluña.


Cada año el servicio Català de Transit facilita el opúsculo de las restricciones de circulación, a continuación detallamos la resolución del año 2018 por los vehículos de transporte de mercancías generales:


Los vehículos de to...

Saber másarrow