Què és el SANDACH i per a què serveix?

Featured Post

06/16/2022

Els subproductes d'origen animal no destinats a consum humà –també coneguts com a SANDACH– són residus procedents de processos de producció d'aliments amb origen animal, ja sigui parts d'aquest o sencer, destinats al consum humà.


Dins el SANDACH es troben productes com els cadàvers d'animals, els esquers de pesca, les farines de carn, el peix i l'os, els trofeus de caça i els greixos d'animals, entre d'altres. Bàsicament, materials que es generen a la producció primària ramadera i a les indústries de transformació dels aliments d'origen animal.


Aquelles institucions que actuïn amb SANDACH han de comptar amb el registre pertinent –que catalogarà tots els moviments que tinguin lloc– i han d'estar controlats per l'Autoritat Competent.


SANDACH – Categoria 1

Aquesta categoria correspon a residus que continguin parts del cos d'un animal –o tot un animal– del qual se sospiti que estigui infectat de malalties o gèrmens infecciosos, que hagi estat sacrificat per precaució sanitària, que hagi pertangut a un zoològic o un circ, que correspongui a un grup destinat a l'experimentació o dels quals hagin estat sostretes substàncies prohibides.


Aquests residus són eliminats mitjançant incineració o altres mètodes, o són destinats a plantes de transformació on són processats i, posteriorment, incinerats.


SANDACH – Categoria 2

Aquest grup conté subproductes recollits d’aigües residuals de manufactures com els fangs, subproductes que sobrepassin nivells autoritzats, productes d’origen animal declarats no aptes, subproductes que continguin residus de substàncies contaminants, animals importats de tercers països que no compleixin amb les restriccions, i animals la mort del qual ha estat natural i no han estat sacrificats.


Aquests subproductes també tendeixen a ser incinerats sempre que, després de ser processats, no es facin servir en adobs i esmenes del sòl orgànic o per a altres usos tècnics, excepte en cosmètics, fàrmacs i productes sanitaris.


SANDACH – Categoria 3

Aquesta classe està conformada per residus de risc menor, és a dir, animals –o parts d'aquests– que han estat sacrificats i poden ser ingerits per éssers humans, però que normalment no es destinen a aquesta finalitat. No solen mostrar signes de malalties transferibles i generalment es tracta de sang, plomes, ossos, pells… No solen ser destinats al consum per defectes d'envasament o fabricació, o motius comercials. Així mateix, també pertanyen a aquesta categoria peixos procedents d'instal·lacions industrials o capturats a alta mar destinats a la producció de farina de peix.


Aquests residus poden ser processats, incinerats o transformats en plantes tècniques i destinats com a matèria primera a fàbriques d'aliments per a animals de companyia.


El marc legal que regula els subproductes animals no destinats al consum humà –SANDACH– a nivell comunitari té aplicable el Reglament (CE) núm. 1069/2009.


Notícies

Notícies Relacionades

news1

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow
news1

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow