Com és el transport de matèries primeres?

Featured Post

05/20/2022

En primer lloc, és important determinar què és considerat matèria primera i què no. Les matèries primeres són aquells béns la finalitat dels quals és la transformació durant un procés de producció fins a convertir-se en un producte de consum; la fusta i els minerals són exemples clars d'aquestes.


Aquestes no es troben a tot arreu, és per això que la seva transportació és tan primordial i important. Aquest transport no es dóna sempre en les mateixes circumstàncies, sinó que, depenent del tipus de mercaderia que s'estigui tractant, el trasllat serà més delicat.


Per conèixer una mica més el tractament, és important saber que hi ha dos tipus diferents de matèries primeres: les renovables i les no renovables. A la primera categoria entren matèries que provenen de la naturals, com els animals –llana, carn, pescant…– i els vegetals –cereals, fruites, fusta–, i que requereixen una constant regeneració. Amb relació a la segona categoria, aquests es defineixen perquè són conseqüència de processos geològics, és a dir, per la seva capacitat de rehabilitar-se sense ajuda humana. Dins de les matèries primeres no renovables entrar materials metàl·lics –com l'alumini–, minerals –com la pedra o la sorra–, utilitzats en química –com la sal– i energètics –com el petroli–.


1. Transport de matèries primeres renovables

En tractar-se de materials delicats i peribles, el seu transport ha de complir amb una sèrie de requisits de neteja i preservació, com ara la necessitat en alguns casos que el vehicle estigui refrigerat o sigui isotèrmic i que l'interior del vehicle sigui de fàcil desinfecció.


2. Transport de matèries primeres no renovables

Quant a les matèries primeres no renovables, algunes són perilloses –com el petroli–, per la qual cosa cal seguir una sèrie de regles durant el seu transport, com la ruta, la qual ha de ser sempre allunyada de grans nuclis de població per evitar possibles accidents i disposar del permís ADR si la mercaderia ho necessita.


La responsabilitat de la càrrega no és només del conductor, sinó de l'emissari i del receptor, els quals han de proporcionar els documents correctes de control per garantir-los. Com a conseqüència de tot això, és important tenir en compte la tipologia de la càrrega i les condicions del transport per així consolidar la seguretat durant el trajecte i el seu correcte lliurament.

Notícies

Notícies Relacionades

news1

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow
news1

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow