Noves mesures en l’àmbit del transport per carretera

Featured Post

05/29/2021

S’ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea el REGLAMENT (UE) 2020/698 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2020 pel qual s’estableixen mesures específiques i temporals en l’àmbit del transport per carretera com a conseqüència del brot de COVID-19.


Pots consultar el reglament sencer clicant aquí.


D’altra banda i per facilitar la feina, a continuació fem un breu resum de les mesures que considerem més significatives:


Qualificació inicial i formació periòdica dels conductors de determinats vehicles de carretera per al transport de mercaderies o passatgers:


- S’amplia la validesa per un període de 7 mesos del curs de formació contínua CAP, que hagués expirat o expiri entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 d’agost de 2020.


Permís de conduir (article 3):


- Els permisos de conduir que caduquen entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 d’agost de 2020, es veuran prorrogats per 7 mesos, comptat aquests des de la data de caducitat marcada en el mateix permís.

- Si un estat membre decideix no aplicar aquesta pròrroga, podrà fer-ho amb prèvia notificació a la comissió, però en cap cas obstaculitzar a les activitats transfrontereres de cap operador econòmic o persona que s’hagi acollit a les excepcions previstes en l’apartat anterior.


Tacògrafs (article 4):


- Les inspeccions periòdiques dels tacògrafs a efectuar entre l’1 de març de 2020 i el 31 d’agost de 2020, es duran a terme com a molt tard en els 6 mesos següents a la data en què es deuria a veure fet la revisió.

- Quan un conductor sol·liciti la renovació de la targeta de conductor entre l’1 de març de 2020 i el 31 d’agost de 2020, les autoritats competents expediran cap a molt tard 2 mesos després de la recepció de la sol·licitud.

- Si es demana una nova targeta de conductor per deteriorament d’aquesta entre l’1 de març de 2020 i el 31 d’agost de 2020, l’autoritat competent ha d’expedir una nova molt tard 2 mesos després de rebre la sol·licitud. El conductor podrà seguir conduint fins que rebi la nova, amb la condició que pugui demostrar que quan la seva targeta es va deteriorar, la va tornar a l’autoritat competent i es va sol·licitar la seva substitució.

– En cas de deteriorament, funcionament defectuós, pèrdua o robatori de la targeta del conductor, aquest últim:

a) a l’inici de el viatge, imprimirà les dades de el vehicle que condueixi, consignant:

i) les dades que permetin la seva identificació (nom i cognoms, número de targeta de conductor o de permís de conducció), acompanyats de la seva signatura, i

ii) els períodes esmentats a l’article 34, apartat 5, lletra b), incisos ii), iii) i iv);

b) a l’acabar el viatge, imprimirà les dades corresponents als períodes de temps registrats pel tacògraf, ha de registrar qualssevol períodes que s’hagi dedicat a altres treballs, disponibilitat i descans des de la impressió efectuada al començament de el viatge, quan aquests períodes no hagin estat registrats pel tacògraf, i inclourà en aquest document dades que permetin la seva identificació (nom i cognoms, número de targeta de conductor o de permís de conducció), acompanyats de la seva signatura.

- Si un estat membre decideix no aplicar aquesta pròrroga, podrà fer-ho amb prèvia notificació a la comissió, però en cap cas obstaculitzar a les activitats transfrontereres de cap operador econòmic o persona que s’hagi acollit a les excepcions previstes en l’apartat anterior.


Inspecció Tècnica de Vehicles (article 5):


- Les ITV que en principi vençudes entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 d’agost de 2020, es consideraran ampliades per un període de 7 mesos.

- Si un estat membre decideix no aplicar l’anterior, podrà fer-ho amb prèvia notificació a la comissió, però en cap cas obstaculitzar a les activitats transfrontereres de cap operador econòmic o persona que s’hagi acollit a les excepcions previstes en l’apartat anterior


Normes comunes sobre les condicions que s’han de complir per a exercir la professió d’operador de transport per carretera (article 6):


- Quan una empresa de transport no compleixi amb el requisit de capacitat financera en el període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2020, el termini podrà augmentar pels Estats membres fins als 12 mesos en comptes de fins als 6 mesos.

- Si s’ha constatat per part de l’Autoritat abans de el 28 de maig que una empresa de transport no compleix amb el requisit de capacitat financera i ja s’hagi fixat un termini perquè aquesta esmeni, l’autoritat competent pot ampliar-lo, sense superar els 12 mesos i si el termini no ha finalitzat abans del 28 de maig.


Normes comunes per a l’accés a l’mercat internacional de transport per carretera (article 7):


- Les llicències comunitàries que caduquen entre l’1 de març de 2020 i el 31 d’agost de 2020 consideraran prorrogades per un període de 6 mesos. Les còpies autèntiques seran sent vàlides.

- La validesa dels certificats de conductor que caduquen entre l’1 de març de 2020 i el 31 d’agost de 2020 consideressin prorrogats per un període de 6 mesos.

- Si un estat membre decideix no aplicar l’anterior, podrà fer-ho amb prèvia notificació a la comissió, però en cap cas obstaculitzar a les activitats transfrontereres de cap operador econòmic o persona que s’hagi acollit a les excepcions previstes en l’apartat anterior.

Notícies

Notícies Relacionades

news3

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow
news1

10/10/2023

ESTRATÈGIES PER REDUIR EL CONSUM DE COMBUSTIBLE EN EL TRANSPORT PER CARRETERA

Maximitzant l'Eficiència a la Carretera: Com Aconseguir un Transport Sostenible i Rendible 

 

El sector del transport per carretera és fonamental per a l'economia global, facilitant el moviment de mercaderies, ja sigui paletitzades o a granel. Tanmateix, amb l'increment constant dels preus del combustible i la necessitat ...

Saber-ne mésarrow
news2

10/31/2023

CALENDARI SOSTENIBLE 2024: COMPROMESOS AMB EL FUTUR.

A Transports Porqueres, no només transportem mercaderies; transportem compromís i sostenibilitat. Estem emocionats de poder presentar el nostre Calendari Eco-sostenible, elaborat amb material reciclat i ple d'entretinguts passatemps.

 

El nostre lema ho d...

Saber-ne mésarrow
news3

07/24/2019

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.


Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el se...

Saber-ne mésarrow
news1

10/10/2023

ESTRATÈGIES PER REDUIR EL CONSUM DE COMBUSTIBLE EN EL TRANSPORT PER CARRETERA

Maximitzant l'Eficiència a la Carretera: Com Aconseguir un Transport Sostenible i Rendible 

 

El sector del transport per carretera és fonamental per a l'economia global, facilitant el moviment de mercaderies, ja sigui paletitzades o a granel. Tanmateix, amb l'increment constant dels preus del combustible i la necessitat ...

Saber-ne mésarrow