DESENVOLUPAMENT D'UNA PLATAFORMA DE GESTIÓ I OPTIMITZACIÓ DE RUTES

Featured Post

11/28/2023

L’empresa TRANSPORTS PORQUERES, S.A.U. ha desenvolupat el projecte “Integració d'una plataforma de gestió i optimització de rutes FASE II” que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ en el marc del programa Cupons Indústria 4.0.


El projecte es tracta de l’aplicació d’un model d’optimització en l’assignació d’ordres de càrrega als diferents conductors gestionats per l’empresa.

News

Related News

news1

11/13/2021

New amendments to the R.G. of circulation, the R. G. of vehicles and the R. G. of drivers.

The Council of Ministers has just approved two Royal Decrees modifying, on the one hand, both the General Road Traffic Regulations and the General Vehicle Regulations and, on the other, the General Driver Regulations. If you want to find out about all the changes, how they affect you and when they come into force, don't miss this new article we ...

Know morearrow
news1

11/13/2021

New amendments to the R.G. of circulation, the R. G. of vehicles and the R. G. of drivers.

The Council of Ministers has just approved two Royal Decrees modifying, on the one hand, both the General Road Traffic Regulations and the General Vehicle Regulations and, on the other, the General Driver Regulations. If you want to find out about all the changes, how they affect you and when they come into force, don't miss this new article we ...

Know morearrow